Nuttige links

sofa

Andere sociale koopmaatschappijen en

kredietbemiddelaars in provincie Antwerpen

Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO)
Lijsterstraat 3, 2800 Mechelen
015/20.74.12 – info@klemechelen.woonnet.be
www.klemechelen.be

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen
Gijsbrecht Van Deurnelaan 22, 2100 Antwerpen
03/663.77.20 – info@arroantwerpen.be
www.arroantwerpen.be

Kleine Landeigendom Zuiderkempen
Tongerlodorp 1, 2610 Westerlo
Tel. 014/54.41.83 – info@kle.woonnet.be
www.klz.be

De Ark
Campus Blairon 599, 2300 Turnhout
Tel. 014/40.11.00 – info@arkwonen.be
www.arkwonen.be

Sociale huurwoningen

in Klein-Brabant

Eigen Woning
Palingstraat 48_101, 2870 Puurs
Tel. 03/740.00.20
info@eigen-woning.be

Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Optrek vzw
Palingstraat 48_103, 2870 Puurs
Tel. 03/825.25.67
svk@optrek.be

Gezellige Woningen
Bleekstraat 9, 2880 Bornem
Tel. 03/889.15.54
info@gez-won.be
www.gezelligewoningen.be

Volkshuisvesting Willebroek
A. Van Landeghemplein 2, 2830 Willebroek
Tel. 03/886.56.12
info@volkshuisvesting-willebroek.woonnet.be
www.volkshuisvestingwillebroek.be

Wonen op Vlaams niveau

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
Havenlaan 88 bus 94, 1000 Brussel
(VAC Herman Teirlinckgebouw)
Tel. 02/505.45.45 – info@vmsw.be
www.vmsw.be

Wonen Vlaanderen (hoofdzetel)
Havenlaan 88, 1000 Brussel
Tel. 170
toezicht.wonen@vlaanderen.be
www.wonenvlaanderen.be

Sociale huisvesting en

sociale leningen in het

Brussels Hoofdstedelijk

Gewest

Sociale huisvesting en

sociale leningen in

Wallonië