03 740 00 20 info@woonveer.be
Selecteer een pagina

Heeft u vóór 2008 een woning aangekocht als wettelijke samenwoners ? Dan heeft uw verkoopovereenkomst misschien wel een check-up nodig. Mogelijks staat er immers een fiscaal verouderde aanwasclausule vermeld. Deze clausule heeft vandaag nog steeds uitwerking bij overlijden van uw partner. Hierdoor betaalt u misschien een registratiebelasting, terwijl het erven van de gezinswoning vandaag wettelijk vrijgesteld is van de erfbelasting.

Geen erfbelasting meer

Wettelijke samenwoners erven vandaag tegen dezelfde voordelige tarieven als gehuwden en bovendien moeten wettelijke samenwoners –net zoals gehuwden- geen erfbelasting meer betalen op de gezinswoning. Dit is ook het geval voor feitelijke samenwoners die al drie jaar samenwonen én een gemeenschappelijke huishouding voeren. Bij de opstelling van verkoopovereenkomsten vóór 2008 kon deze belangrijke wijziging in de wetgeving natuurlijk nog niet worden voorspeld. In verkoopovereenkomsten vóór 2008 staan dus aanwasclausules die vandaag fiscaal volledig nutteloos zijn geworden.

Of toch 10 % registratiebelasting?

Nutteloos betekent echter niet dat deze clausule zonder meer aan de kant kan worden geschoven bij overlijden van één van de partners. Integendeel, ze zal blijven gelden en uitwerking krijgen bij overlijden van één van de partners. Iemand met een onaangepaste clausule zal bijgevolg 10% registratiebelasting moeten betalen op een deel van het onroerend goed bij overlijden van zijn samenwonende partner terwijl gehuwden, wettelijke samenwoners, en sommige feitelijke samenwoners vandaag kosteloos de gezinswoning kunnen erven.

Heb je vóór 2008 met je samenwonende partner een woning aangekocht, dan is je aankoopakte grondig laten nakijken geen overbodige luxe!

Lees er hier meer over!