03 740 00 20 info@woonveer.be
Selecteer een pagina

Aan de westzijde van de Akkerlaan en ter hoogte van het voetbalveld op de hoek van de Breendonkstraat en de Ringlaan zijn archeologen van onderzoeksbureau All-Archeo bvba in december 2015 op zoek gegaan naar het verleden van Willebroek. Dit onderzoek, in opdracht van Volkshuisvesting Willebroek, kadert in de voorbereiding van een groot sociaal woonproject, met de realisatie van meer dan 300 woningen, waarvan een 70-tal koopwoningen. Ook Kleine Landeigendom Klein-Brabant werkt mee aan dit project.

Het archeologisch onderzoek heeft tot doel de aanwezige resten te registreren, aangezien deze zullen verdwijnen bij de realisatie van de woonprojecten. In een eerste, verkennende fase die nu afgerond is, werden proefsleuven aangelegd om inzicht te krijgen in de resten die aanwezig zijn. Ter hoogte van de Akkerlaan werden Romeinse bewoningssporen aangetroffen. Het gaat onder meer om resten van een zogenaamde spieker, een gebouw dat als voorraadschuur werd gebruikt. Deze vondst is niet onverwacht. Reeds eerder kon het rijke verleden van Willebroek aangetoond worden, met restanten uit het neolithicum, de ijzertijd, de Romeinse periode, de late middeleeuwen, de nieuwe tijd en de Eerste Wereldoorlog.

Bij het proefsleuvenonderzoek kon slechts een gedeelte van de Romeinse site vrijgelegd worden. In een volgende onderzoeksfase zal dat wel gebeuren. Daardoor zullen de archeologen inzicht krijgen in het aanwezige bewoningserf, de interne organisatie daarvan en de aanwezige gebouwstructuren en andere utilitaire sporen.

(foto: Het Nieuwsblad)