03 740 00 20 info@woonveer.be
Selecteer een pagina

Nieuw woonproject in de Lindestraat

Kleine Landeigendom Klein-Brabant plant in de nabije toekomst een bouwproject met een dertigtal woningen op het einde van de Lindestraat. Daarvan worden er 22 sociale koopwoningen. De overige zullen door privé-eigenaars gerealiseerd worden. De plannen voor deze nieuwe ontwikkeling passen in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat de gemeente Bornem in 2014 goedkeurde.

De ontwerpplannen voor de infrastructuur (wegen, nutsvoorzieningen en omgevingsaanleg) liggen momenteel ter inzage op het gemeentehuis van Bornem, dienst ruimtelijke ontwikkeling. Ook op de website van de gemeente Bornem kan je de ontwerpplannen bekijken.
Je kan je opmerkingen op deze ontwerpplannen doorgeven aan de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente of aan Kleine Landeigendom Klein-Brabant via ons contactformulier. Deze opmerkingen worden meegenomen in de verdere besprekingen voor het project.

Kleine Landeigendom Klein-Brabant voorziet dat de realisatie van dit project in de loop van 2017 kan starten.