Hoeveel kan ik lenen?

Er is op zich geen vastgesteld maximaal leningsbedrag. Hoeveel je kan lenen wordt wel beperkt door volgende factoren:

  • het beleende goed moet voldoen aan de maximale verkoopwaarde zoals beschreven in de algemene voorwaarden;
  • er wordt nooit meer geleend dan 100% van de door de VMSW geschatte vrije openbare verkoopwaarde van het goed;
  • er wordt ook nooit meer geleend dan de prijs van de te financieren verrichting (bijv. de aankoopprijs van de woning en de kostprijs van de renovatiewerken). Voor afbraakwerken kan je nooit geld lenen bij VMSW.
  • je maandelijkse afbetalingscapaciteit. De maandelijkse afbetaling wordt bepaald door de referentierentevoet, de looptijd van de lening, je inkomen en je gezinstoestand. Hou er rekening mee dat van je maandelijks inkomen steeds een bedrag van € 780 wordt afgehouden als leefloon (€ 1.170 vanaf 3 aanvragers). Als je die bedragen aftrekt van je maandelijks inkomen, dan weet je hoeveel je maximaal per maand kan afbetalen aan een lening.

Wil je op voorhand een idee over hoeveel je kan ontlenen met je inkomen? Kom dan gerust langs ons kantoor om een simulatie te laten maken.


Klik hieronder voor ons adres en openingsuren.

hoeveel lenen?