Algemene Voorwaarden om te lenen

Op zoek naar een mogelijkheid om betaalbaar te lenen? Dan is de Vlaamse Woonlening misschien iets voor jou, als je voldoet aan de algemene voorwaarden die gelden voor heel Vlaanderen:

 • Je moet over voldoende financiële draagkracht beschikken.
 • Je mag op het ogenblik van het ondertekenen van de leningsakte geen andere bouwgrond of woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben dan het goed waarvoor de lening wordt aangevraagd;
 • Je netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende aanslagjaar moet minimaal € 10.367 bedragen en mag niet hoger zijn dan:
  • voor een alleenstaande zonder persoon ten laste: € 36.980
  • voor een alleenstaande gehandicapte zonder persoon ten laste: € 40.672
  • voor alle andere gevallen: € 55.464; voor elke persoon ten laste mag dit bedrag verhoogd worden met € 3.693.
 • Voor woningen in een kernstad of de Vlaamse Rand worden deze bedragen verhoogd. Contacteer ons voor meer informatie hierover!
 • De woning waarvoor geleend wordt moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest.

Je kan lenen om in het Vlaams Gewest:

1. een sociale woning te kopen;

2. een woning te kopen;

3. een woning te kopen en te renoveren, te verbeteren of aan te passen;

4. de eigen woning te renoveren, te verbeteren of aan te passen;

5. een woning te behouden (bijvoorbeeld na een echtscheiding).

De lening kan maar worden toegestaan als de geschatte verkoopwaarde van het te belenen goed niet hoger is dan onderstaande bedragen. Die verkoopwaarde wordt bepaald door een schatter van de VMSW. De schatter kijkt ook na of de woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode (art. 5). Het bedrag dat nodig is om deze werken uit te voeren, moet je verplicht bijlenen.

De geïndexeerde maximale verkoopswaarde voor 2017 voor een woning is € 206.900. Vanaf de derde persoon ten laste wordt hier een verhoging van € 10.400 toegepast. Dezelfde verhoging krijg je eenmalig als er bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar is. Voor een kernstad en de Vlaamse Rand gelden hogere bedragen.

Voor de aankoop van een sociale koopwoning gelden de maximale verkoopwaarden niet. Zo een aankoop kan dus altijd worden beleend.

Ook indien de lening wordt aangegaan voor de overname van het eigendomsaandeel van een partner in het geval echtscheiding of beëindiging van de samenwoning, en op voorwaarde dat de woning reeds eerder bij de VMSW of het VWF werd beleend met een sociale lening, gelden de maximale verkoopwaarden niet.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de Vlaamse Woonlening?