Een lening aanvragen

Als je aan de algemene voorwaarden voldoet, kan je bij Kleine Landeigendom Klein-Brabant terecht om een leningsaanvraag op te maken. Een lening aanvragen kan niet on-line. Je dient je persoonlijk aan te bieden op ons kantoor tijdens de openingsuren .
Wat breng je mee :

 • je identiteitskaart (vergeet de pin-code van je identiteitskaart niet!);
 • kopie van de verkoopsovereenkomst als die al opgemaakt is;
 • ingeval van renovatie van de eigen woning: kopie van de aankoop- en leningsakte;
 • alle documenten betreffende je inkomsten , d.w.z. het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting dat je hebt ontvangen, uitkeringen RVA, ziekte-uitkeringen, tussenkomst OCMW, alimentatie enz.;
 • alle documenten betreffende bestaande kredietopeningen of leningen (contract);
 • bewijs van betaling of ontvangen van onderhoudsgeld;
 • bijkomend in sommige gevallen:
  • officiële attesten als bewijs van handicap;
  • loonfiches van de laatste 6 maanden.

Dossierkosten

Bij je aanvraag dien je cash € 100 dossierkosten te betalen. Betalen via bancontact is bij ons niet mogelijk!

De dossierkosten worden je terugbetaald indien de aanvraag, om welke reden ook, niet gevolgd wordt door een schriftelijk aanbod van VMSW.

Meer informatie over de verschillende stappen om een lening aan te vragen, vind je hier.

Lening aanvragen?