Inschrijven in de registers

Welke registers?

Als je voldoet aan de voorwaarden kan je je inschrijven voor de registers van Bornem, Puurs of Sint-Amands.

Inschrijven in een register betekent dat je op een wachtlijst komt. Elke kandidaat-koper heeft een klantnummer dat wordt aangemaakt op het ogenblik van de inschrijving. Per register krijg je een inschrijvingsnummer dat wordt bepaald door de datum en uur van je inschrijving.

Als je bent ingeschreven in een bepaald register kom je in aanmerking voor alle projecten die we in die gemeente realiseren en voor de wederverkopen. Inschrijven voor één bepaald project (een specifieke reeks eengezinswoningen of appartementen) of voor een bepaalde deelgemeente, kan niet.

Als er woningen of appartementen klaar zijn om te verkopen, wordt een reeks kandidaten aangeschreven volgens de volgorde op de wachtlijst. Als je wordt aangeschreven, kan je aangeven dat je een voorkeur hebt voor één of meerdere woningen of dat je liever wil wachten of dat je geschrapt wilt worden. Op basis van de volgorde op de wachtlijst, de aangegeven voorkeuren en het al dan niet aanwezig zijn van een band met de gemeente, legt de raad van bestuur de volgorde vast voor de toewijzing van de woningen. De toewijzing gebeurt anoniem!

Je kan op onze projecten-pagina volgen welke projecten worden voorbereid of in uitvoering zijn in de verschillende gemeenten. Je komt enkel voor die projecten in aanmerking als je in het overeenstemmende register bent ingeschreven.

welke registers?

Schrapping

Let op: je kan ook geschrapt worden uit het register omwille van één van de volgende redenen:

  • als je wordt aangeschreven voor een woning en je reageert niet of te laat op onze aangetekende herinnering (tenzij je binnen vijftien werkdagen overmacht kan aantonen);
  • als je een woning waarvoor je je voorkeur hebt opgegeven toegewezen krijgt en je weigert die (tenzij je binnen de vijf werkdagen schriftelijk een gegronde reden aanvoert);
  • als je te kwader trouw onjuiste of onvolledige informatie hebt doorgegeven;
  • als je een aangeboden woning hebt aanvaard en ze nadien toch niet wil kopen.

Als je geschrapt wordt n.a.v. één van deze redenen, verlies je je plaats op de wachtlijst én je inschrijvingsgeld. Je kan wel opnieuw inschrijven maar je moet dan opnieuw inschrijvingsgeld betalen en je komt weer onderaan de lijst te staan.

Je zal ook geschrapt worden indien je niet meer voldoet aan de eigendoms- en inkomensvoorwaarde op het ogenblik dat je een woning wordt aangeboden, of indien bij de actualisering blijkt dat je niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarden.

Je kan ook zelf vragen om geschrapt te worden, bijvoorbeeld als je een andere woning hebt aangekocht of niet langer geïnteresseerd bent. Dit moet je schriftelijk melden.

In deze gevallen krijg je het inschrijvingsgeld voor elk register waaruit je wordt geschrapt, teruggestort.