Algemene Voorwaarden

Om een sociale woning van de Kleine Landeigendom Klein-Brabant te kunnen kopen, moet je bij inschrijving voldoen aan enkele voorwaarden:

 • je moet meerderjarig zijn
 • je mag geen:
  • volle of gedeeltelijke eigenaar zijn of volledig vruchtgebruik hebben van een woning of bouwgrond;
  • zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin je een woning of een perceel voor woningbouw werd ingebracht
 • je netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende aanslagjaar moet minimum € 9.254 bedragen en maximum:
  • voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste: € 36.980
  • voor een alleenstaande gehandicapte zonder persoon ten laste: € 40.672
  • voor alle andere gevallen: € 55.464. Voor elke persoon ten laste mag dit bedrag verhoogd worden
   met € 3.693.

Op de eigendomsvoorwaarden zijn eveneens enkele uitzonderingen geldig:

 1.  ingeval van een echtscheiding (contacteer ons om de juiste voorwaarden te kennen!)
 2.  als je eigen woning binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt;
 3.  als je woning overbewoond is verklaard of als dusdanig is geadviseerd (cfr. art. 17 Vlaamse Wooncode);
 4.  als je eigen woning onbewoonbaar is verklaard of als dusdanig is geadviseerd (cf. art 15. Vlaamse Wooncode);
 5.  als je op de referentiedatum minstens 55 jaar oud bent;
 6.  als de aan te kopen sociale woning in een van de kernsteden gelegen is;
 7.  als je eigen woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet is toegestaan.

In geval 3, 5 of 6 moet voor de ondertekening van de aankoopakte je eigen woning of perceel bouwgrond verkocht zijn of voor 20 jaar ter beschikking gesteld van een sociale woonorganisatie.
In geval 4 moet je de woning binnen het jaar na de ondertekening van de aankoopakte slopen of de bestemming ervan wijzigen.

Wil je meer informatie ?

Wil je meer weten? Of gewoon even contact om je op weg te helpen ?